חיפוש
 
לדף הבית >>     אבי וידן, רואה חשבון, נתניה >>

רואי חשבון: מי רשאי לדווח לפי בסיס מזומן

 

רואי חשבון: הכותב הינו רואה חשבון מוסמך, אשר בבעלותו משרד רואה חשבון ושל חברה לניהול כספים והנהלת חשבונות. מי הם העוסקים הרשאים לדווח לפי בסיס מזומן למע”מ? על כך בטור הבא...

 

תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ) הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ. עוסקים אלו יכולים להוציא חשבונית עסקה בלבד בעת ביצוע העסקה של המכר או מתן השירות, וקבלה בעת קבלת תקבול דחוי (בשקים עתידיים או בכרטיסי אשראי) ואת חשבונית המס להוציא עד 14 יום ממועד הפירעון הנקוב של התקבול הדחוי ממש כפי שאם התקבל תקבול שאינו דחוי ניתן להוציא בגינו את חשבונית המס גם כן עד 14 יום ממועד קבלתו.

התיקון הרחיב למעשה את האפשרות לשלם את המע"מ רק לאחר שהתקבול בגין העסקה התקבל בפועל ובכך הוא הקל מאוד על ציבור העוסקים.

כמו כן בתיקון 42 לחוק מע"מ נוסף סעיף 47(א1) לחוק הקובע כי אסור לדרוש חשבונית מס מעוסק המדווח על בסיס מזומן, לפני מועד תשלום התמורה בפועל. הפרת הוראה זו מהווה עברה פלילית לפי סעיף 118 לחוק שעונשה מאסר שלושה חודשים או קנס בסך של 9,600 ש"ח.

להלן רשימת העוסקים והעסקאות הנהנים מדיווח על בסיס מזומן למע"מ:

 1. יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הוא נמוך מסך 3,800,000 ₪ והם אינם מעסיקים יותר מ – 17 עובדים.
 2. עסקאות של מכירת טובין (נכסים כולל נכסים לא מוחשיים אך לא כולל מקרקעין וזכויות במקרקעין) בידי עוסקים שמחזור הכנסותיהם לא כולל מע"מ אינו עולה על שני מיליון ₪.
 3. נותני שירותים שמחזור הכנסותיהם לא כולל מע"מ אינו עולה על סך 15 מיליון ₪ בשנה.
 4. קבלנים (העוסקים בעסקאות מקרקעין ו/או בעבודות בנייה) לגבי תקבולים המתקבלים לפני מסירת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו ו/או לפני גמר עבודות הבנייה לקונה.
 5. בעלי מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, טכנאי שיניים, כלכלנים, עורך פטנטים ושמאים. ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
 6. רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, מתווכי מקרקעין ומתווכי רכב ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
 7. מכירת מנויים לעיתון, ספרים, כתבי עת, קבצים ועדכונים שלהם או מופעים ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
 8. עוסק או מלכ"ר או מוסד כספי שקיבל שירות לפי תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 מאדם שאינו רשום כעוסק ועיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה (חשבונית עצמית).
 9. בעסקאות של השכרת נכסים.
 10. בעסקאות של מתן אשראי.

יש לשים לב:

 • כדי שאכן בעלי העסקים שנמנו פה ייהנו מזכאותם לשלם מע"מ רק לאחר קבלת התמורה במזומן, עליהם להימנע מהוצאת חשבונית מס לפני קבלת התמורה האמורה.
 • כללי הדיווח לפי בסיס מזומן על פי מע"מ שונים מכללי הדיווח לעניין מס הכנסה. לעניין מס הכנסה מי שיש להם מלאי עסקי (יצרנים, סיטונאים וקמעונאיים ואחרים) חייבים בדיווח לפי בסיס מצטבר גם אם כפי שצוין פה הם זכאים לדווח למע"מ על פי בסיס מזומן ולכן יהיה צורך לתאם בין הדיווח השוטף לצורך מע"מ לבין הדוח שיוגש בסוף השנה למס הכנסה.


יש לכם עוד שאלות לרואי חשבון , אבי וידן? כנסו!

0522747750

 
 
מה היעוד שלך - אורגד מירון

מה היעוד שלך - אורגד מירון

פורום המומחים

פורום המומחים

 

 

ברקי יש לי שאלה
כל מה שקורה בעיר באנר הדר

 

מדורים